NTNU Fallskjermklubb har hopping i hver helg i vår- og høstsesong (mars-mai, august-november), og arrangerer to større boogier i året; sommerboogie og høstboogie. Utover det kommer andre arrangement som koseboogie, oppstandelsesboogie, superhelg, Rosvollboogie osv.