NTNU FSKs kasserer er Lene Ekle. Du når hennepå ntnufsk-kasserer@org.ntnu.no Utlegg og tilbakebetalinger Om du har lagt ut penger for klubben, har krav på godtgjørelse eller trenger å føre reiseregning, må du fra nå av bruke skjemaet som er linket under. Frist for innlevering av utlegg (med kvitteringer) er to måneder etter kjøpet. Det samme gjelder godtgjørelser og reiseregninger. Papirene leveres i hylla merket “Kasserer” i Psal. Det vil ligge kopier av skjemaet både i Psal og på Oppdal.

Utleggsskjema PDF

Utleggsskjema word