NTNU FSKs kasserer er Lene Ekle. Du når henne på kasserer@skydiveoppdal.no

Utlegg og tilbakebetalinger
Om du har lagt ut penger for klubben, har krav på godtgjørelse eller trenger å føre reiseregning, må du fra nå av bruke skjemaet som er linket under. Frist for innlevering av utlegg (med kvitteringer) er to måneder etter kjøpet. Det samme gjelder godtgjørelser og reiseregninger. Send skjema som PDF fil til Lene på mail.

Utleggsskjema PDF

Utleggsskjema word