Kasserer


NTNU FSKs kasserer er Bjarne Kvæstad. Du når ham på ntnufsk-kasserer@org.ntnu.no

Utlegg og tilbakebetalinger
Om du har lagt ut penger for klubben, har krav på godtgjørelse eller trenger å føre reiseregning, må du fra nå av bruke skjemaet som er linket under.
Om du ikke skal føre reiseregning, skriver du bare under “Andre utlegg” nederst på arket.
Frist for innlevering av utlegg (med kvitteringer) er to måneder etter kjøpet. Det samme gjelder godtgjørelser og reiseregninger.
Papirene leveres i hylla merket “Kasserer” i Psal.
Det vil ligge kopier av skjemaet både i Psal og på Oppdal.

Excel-fil
PDF-fil