NTNU FSKs kasserer er Lisa-Mari Henriksen. Du når henne på kasserer@skydiveoppdal.no

Utlegg og tilbakebetalinger
Om du har lagt ut penger for klubben, har krav på godtgjørelse eller trenger å føre reiseregning, må du fra nå av bruke skjemaet som er linket under. Frist for innlevering av utlegg (med kvitteringer) er to måneder etter kjøpet. Det samme gjelder godtgjørelser og reiseregninger. Send skjemaet på e-post til kasserer.

Utleggsskjema utfyllbar PDF

Utleggsskjema PDF

Utleggsskjema Word