Informasjon om A-lisens finnes i håndboka kapittel 308

Krav til utstedelse av A-lisens

 • fullført progresjonsplan ihht håndboka kapittel 602 og 603
 • minst 20 godkjente fritt fall hopp det siste kalenderåret
 • deltatt på A-lisenskurs
 • avlagt teoriprøve
 • inneha pakkelisens for hovedskjerm

Rettigheter og begrensninger

 • solo frittfall hopper / parachutist
 • all formasjonshopping(FS, VFS) gjøres under veiledning av instruktør*
 • FS: uten FS-utsjekk, max to andre hoppere
 • FS: med FS-utsjekk, ingen begrensning på antall. Instruktør må være med på hoppet
 • FF: uten FF-utsjekk, kun solo FF
 • FF: med FF-utsjekk, max en annen hopper

*alle hopp man gjør mens man har A-lisens gjøres under veiledning av instruktør. Dette gjøres i god tid før hoppet.

A-lisenskurs
Kurset gjennomføres av en I2 og tar 3-4 timer. Kurset starter med teoriprøve.
Når du er klar for A-lisenskurs, tar du kontakt med skolesjef på kurs@skydiveoppdal.no som setter opp en passende dato for kurs.

Krav til deltagelse på A-lisenskurs

 • Line-elever: fullført 15 sekunder frittfall
 • AFF-elever: fullført nivå 7

Pensum A-lisens