Informasjon om B-lisens finnes i håndboka kapittel 309

Krav til utstedelse av B-lisens

  • minst 50 godkjente frittfallhopp, 20 siste kalenderår
  • minst 20 godkjente fritt fall hopp det siste kalenderåret
  • fullført progresjonshopp for A-lisens
  • avlagt teoriprøve

Rettigheter og begrensninger

  • kan hoppmestre seg selv
  • kan delta i konkurranser
  • kan attestere hopplogg til hoppere med A-lisens eller høyere (med noen unntakt)
  • rett til å være hoppfeltleder (HFL)

Pensum B-lisens