Informasjon om demolisens 1 og 2 finnes i håndboka kapittel 314

Krav til utstedelse av demolisens, D2

 • inneha C-lisens
 • minimum 300 hopp
 • særlig vurdert personlige egenskaper og dyktighet
 • vurdering av HI

Rettigheter

 • Delta på oppvisningshopping ledet av D1

Demoutsjekker

 • Hopperen skal gjøre 5 hopp i valgfri rekkefølge.
 • Hopperen skal dirigere pilot og spotte selv på alle hopp.
 • Man kan gjøre andre hopp innimellom.
 • For godkjent hopp skal hoppet være planlagt i forkant.
 • Om man feiler på ett hopp vil den som godkjenner utsjekkene vurdere hvor mange hopp hopperen må gjøre før han/hun får starte på utsjekker igjen. Alle utsjekker må gjentas om ikke annet avtales med HI.

3 hopp kjent hoppfelt (alternativt ukjent)

 • hopp over 5000 fot
 • hopp over 5000 fot med simulert røykboks
 • hopp mellom 1500 og 2500 fot m/flagg*

2 hopp på “ukjent” hoppfelt. Dvs hoppfelt man ikke hopper til vanlig på, bla litt trangere.

 • hopp over 5000 fot m/flagg
 • hopp mellom 1500 og 2500 fot*

*Høyde avhenger av hopperens utstyr. Høyden man gjør denne utsjekken fra er laveste høyde man har lov å hoppe demo fra.

Ved stygge landinger eller svært dårlige vurderinger vil utsjekk bli underkjent. Selv om man har demolisens kan man miste retten til demohopping om man under vanlig hopping gjør dårlige vurderinger eller svært farlige/dårlige landinger. Dette vurderes av HI i samråd med I1’er og D1 hoppere.