Tillitspersonen er en person ethvert medlem av NTNU FSK skal kunne snakke med og få råd fra dersom en selv eller andre blir mobbet, trakassert eller på noen måte urettferdig behandlet i klubben. Om en opplever mer generelle negative trender i klubbmiljøet kan også dette tas opp med tillitsperson. Samtaler med tillitsperson er fortrolige. Tillitspersonen kan, i samråd med medlem(mer) som tar kontakt, ta opp saker på vegne av dem ovenfor enkeltmedlemmer, instruktører og styret i den grad tillitsperson finner det hensiktsmessig.

I NTNU FSK har vi to tillitspersoner:

  • Hans Robin Østmo (hansrobin@hotmail.com)
  • Kristine Svanholm (ksvanholm@hotmail.com)

Ikke nøl med å ta kontakt. Vi vil gjerne hjelpe deg.