Tillitspersonen er en person ethvert medlem av NTNU FSK skal kunne snakke med og få råd fra dersom man føler seg mobbet eller urettferdig behandlet i klubben. Om noen synes det finnes mer generelle negative trender i klubbmiljøet kan dette også tas opp med tillitsperson. Samtaler med tillitsperson er fortrolige. Tillitspersonen kan, i samråd med medlem(mer) som tar kontakt, ta opp saker på vegne av dem overfor enkeltmedlemmer, instruktører og styret i den grad tillitsperson finner det hensiktsmessig.

NTNU FSKs tillitsperson er Jørgen Veie-Rosvoll.