Alle som ønsker det kan gå på kurs hos oss. Du trenger altså ikke være NTNU-student. (Egne regler gjelder for kursdeltakere under 18 år.)

I NTNU Fallskjermklubb holder vi linekurs. På et linekurs vil du lære å foreta et såkalt lineutløst fallskjermhopp, det betyr at fallskjermen blir automatisk utløst av en line som festes inne i flyet.

Før første hoppdag
Alle som skal hoppe fallskjerm må på forhånd gjennomgå et kurs. Kort oppsummert:

 • Mandag 18-22
  Introduksjon og gjennomgang av pakking i auditorium på NTNU Gløshaugen. Oppmøte i vårt klubblokale “Pakkesalen” i kjelleren på Sentralbygg II på NTNU Gløshaugen.
 • Tirsdag til torsdag 16 – 21: Pakkekurs
  Du kommer da de dager/tidspunkter som passer for deg. Å pakke en fallskjerm tar ca. to timer første gangen, etter hvert går det raskere og raskere – og når du er selvstendig hopper pakker du fort på mindre enn 20 minutter.
 • Torsdag 18-21: Pakkeeksamen
  Du skal vise overfor instruktør at du har lært å pakke din egen fallskjerm.
 • Fredag 18-22
  Grunnkurs i auditorium på NTNU Gløshaugen.
 • Lørdag 09-17
  Grunnkurs i gymsal.
 • Søndag: Hopping på Oppdal
  Første hoppdag hopper man vanligvis 1-3 hopp.
 • Helga etter er det hopping på Oppdal.

Om progresjonen
Når man går linekurs skal man først ha seks godkjente hopp med line festet til fallskjermens utløsermekanisme. Når du er ferdig med linehoppene dine er du klar for frittfall. Før første frittfallhopp må du ha en utsjekk med instruktør. Ditt første frittfall vil vare i ca. 5 sekunder. Deretter kommer progresjonshoppene der man stadig får lengre tid i frittfall. Når du har kommet til 15 sekunder frittfall kommer nok en utsjekk med instruktør før du kan fortsette hoppingen. Disse utsjekkene blir gjort der og da på hoppfeltet. Når du har gjort ferdig alle progresjonshoppene dine skal du ha FS-utsjekker (FS står for formation skydiving) med en instruktør. På disse utsjekkene hopper du sammen med en instruktør og skal bevise at du er i stand til å hoppe sammen med flere.

Etter kurs
Når du er ferdig med alle progresjonshoppene og FS-utsjekkene følger en prøve for å kunne få A-lisens. Med A-lisens er du selvstendig hopper og kan begynne å hoppe med eget utstyr. NTNU Fallskjermklubb arrangerer hopping på Oppdal store deler av året, se kalenderen for datoer. Det arrangeres også tre boogier iløpet av året: påske-, sommer- og høstboogie.

Utstyr:
Du kan kjøpe eget utstyr eller leie utstyr av klubben. Leierigg koster kr 125 per løft.

Påmelding til kurs
Send epost til kurs@skydiveoppdal.no for å melde deg på kurs.

All opplæring foregår på norsk. Det er et krav at alle deltakere har gode ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig.

Det er også et krav om godkjent legesjekk som kan tas hos oss under kursuken, eller i forkant hos fastlege. Hos annen lege enn vår klubblege må du ta med et standardisert skjema som du finner her.