Total kurspris avhenger av alder. Din alder regnes som hva du fyller inneværende år. Altså, du regnes som junior fra det året du fyller 20 år, senior fra det året du fyller 26 år, osv. Tabellen under gir en oversikt over pris avhengig av aldersgruppe.                                         

AlderUngdom (16-19)Junior (20-25)Senior (26-)
Pris7010,-7605,-8020,-

Når du sender mail for å melde deg på kurs vil vi be deg betale et depositum på 2000,- for å sikre deg plass på kurset. Dette betales ikke tilbake ved manglende oppmøte eller hvis du trekker deg fra kurset. Det resterende beløpet betales ved oppmøte på kurset.

Inkludert i kursprisen

 • Teoridel
 • 6 fallskjermhopp
 • Lån av utstyr inkludert elevfallskjermsett, hoppdress, høydemåler og hjelm på samtlige hopp frem til A-lisens (= selvstendig hopper)
 • Instruktør som følger deg på bakken og i flyet på samtlige hopp
 • Loggbok hvor du fører dine fallskjermhopp
 • Obligatorisk sikkerhetsseminar som avslutning på din periode som fallskjermelev, også kalt A-lisenskurs
 • Opplæring i pakking av fallskjerm frem til godkjent pakkesertifikat
 • Ett års medlemskap i Norges Luftsportsforbund og NTNU Fallskjermklubb
 • Obligatorisk ulykkesforsikring
 • Obligatorisk sikkerhetsseminar som avslutning på din periode som fallskjermelev
  Alle kurs du senere har behov for i din fallskjermkarriere

MERK:

 • Hopp utover de inkluderte seks hoppene koster 390 kroner per hopp. For å oppnå de nødvendige ferdigheter og oppfylle alle krav for A-lisens kreves det minimum 26 hopp. Erfaringsmessig gjør de fleste 30-35 hopp for å oppnå kravene. Les mer om kurset og progresjon.