Priser


Grunnkurs – 7450,-
Dette inkluderer kontingenter til Fallskjermseksjonen i Norges luftsportforbund, forsikring og abonnement på fallskjermseksjonens medlemsblad, Fritt fall. Personer under 26 år får 400 kroner i rabatt, mens personer under 19 år får 920 kroner i rabatt.

For å sikre deg plass på kurs må du først betale 2000,- på forskudd. Dette betales ikke tilbake ved manglende oppmøte. Resterende beløp må være inne på vår konto senest 1 uke før kursoppstart, hvis ikke mister du plassen.

Medlemskap, forsikring og kontingenter betales i Norges idrettsforbunds system Min idrett. Restbeløpet overføres til NTNU Fallskjermklubb før kursstart. Mer informasjon og detaljer om betaling mottas ved påmelding, eller ved henvendelse til skolesjef.

Inkludert i prisen

 • Linekurs – teoridel (Grunnkurs)
 • 6 hopp
 • Lån av utstyr inkludert elevfallskjermsett, hoppdress, høydemåler og hjelm på samtlige hopp frem til A-lisens
 • Instruktør som følger deg på bakken og i flyet på samtlige hopp
 • Loggbok hvor du fører dine fallskjermhopp
 • Opplæring i pakking av fallskjerm frem til godkjent pakkesertifikat
 • Ett års medlemskap i Norges Luftsportsforbund og NTNU Fallskjermklubb
 • Obligatorisk ulykkesforsikring
 • Abonnement på bladet Fritt Fall
 • A-lisenskurs – obligatorisk sikkerhetsseminar som avslutning på din periode som fallskjermelev
 • Alle kurs holdt i NTNU Fallskjermklubb du senere har behov for i din fallskjermkarriere

Hopp utover de inkluderte seks hoppene koster 270 kroner per hopp. For å oppnå de nødvendige ferdigheter og oppfylle alle krav for A-lisens kreves det minimum 26 hopp. Erfaringsmessig gjør de fleste 30-35 hopp for å oppnå kravene. Les mer om kurset og progresjon.