I utgangspunktet kan alle lære å fly! Du trenger ingen forkunnskaper for å kunne delta på fallskjermkurs, men av sikkerhetsmessige årsaker stiller vi noen krav til deltakelse:

 1. Språk
  All opplæring foregår på norsk. Det er et krav at alle deltakere har gode ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig.
 2. Aldersgrense
  Du må være fylt 16 år. Dersom du er under 18 år ved kursstart må du ha med deg en skriftlig tillatelse fra foreldre/foresatte. Last ned skjema som dine foresatte kan fylle ut.
 3. Vekt
  På grunn av begrensninger på vårt utstyr har vi en øvre vektgrense på 105 kg.
 4. Rus
  Fallskjermhopping og rusmidler hører ikke sammen, det er nulltoleranse for både alkohol og narkotika i forbindelse med hopping. Dersom du tidligere har hatt et misbruk som har krevd behandling, kreves det en dokumentert rusfri periode på 2 – 5 år avhengig av misbrukets omfang. Som fallskjermhopper er du også underlagt Norges Idrettsforbund, noe som gjør at du til enhver tid kan underkastes dopingkontroll. Se dopinglisten på nettsidene til Antidoping Norge (ADN).
 5. Helse
  Du må ha godkjent legesjekk. Denne kan tas hos oss under kursuken, eller i forkant hos fastlege eller annen lege. Hos annen lege enn vår klubblege må du ta med:

Merk: Noen sykdommer og skader kan være problematiske for fallskjermhopping (f.eks. epilepsi, diabetes, skulderskader, osv.). Les gjennom egenerklæringen i det standardiserte skjemaet og ta kontakt med oss på kurs@skydiveoppdal.no før du melder deg på kurs dersom du er i tvil om du kommer til å bestå legesjekken.