Verving av kurselever:

Kurseleven må ved påmelding til kurs sende inn hvem som har vervet. Verver får 3 gratis hopp av klubben etter kurset er gjennomført. Verver får kun gratis hopp dersom kurseleven betalte full pris for kurset. Påmeldingen til kurset må sendes på kopi til hilde@skydiveoppdal.no.

Verving av tandemelever:

Tandemeleven må ved påmelding/booking av tandemhopp sende inn hvem som har vervet med fullt navn. Verver får ett gratis hopp av klubben etter hoppet er gjennomført. Verver får kun gratis hopp dersom tandemeleven betalte full pris for hoppet. Bookingen til tandemhoppet må sendes med kopi til hilde@skydiveoppdal.no