Verving av kurselever:

Kurseleven må ved påmelding til kurs sende inn navnet på vedkommende som har vervet. Verver får 3 gratis hopp av klubben etter kurset er gjennomført. Verver får kun gratis hopp dersom kurseleven betalte full pris for kurset. 

Verving av tandemelever:

Tandemeleven må ved påmelding/booking av tandemhopp sende inn hvem som har vervet med fullt navn. Verver får ett gratis hopp av klubben etter hoppet er gjennomført. Verver får kun gratis hopp dersom tandemeleven betalte full pris for hoppet. Skriv navnet på den som har vervet deg i feltet “Bemerkninger” ved bestilling.