Verving av kurselever:

Kurseleven må ved påmelding til kurs sende inn hvem som har vervet. Verver får 3 -tre- gratis hopp av klubben etter kurset er gjennomført. Verver får kun gratis hopp dersom kurseleven betalte full pris for kurset. Påmeldingen til kurset må sendes på kopi til hilde@skydiveoppdal.no.

Verving av tandemelever:

Tandemeleven må ved påmelding/booking av tandemhopp sende inn hvem som har vervet med fullt navn. Verver får 1 -ett- gratis hopp av klubben etter hoppet er gjennomført. Verver får kun gratis hopp dersom tandemeleven betalte full pris for hoppet. Bookingen til tandemhoppet må sendes med kopi til hilde@skydiveoppdal.no