Verving av kurselever:

Kurseleven må ved påmelding til kurs sende inn navnet på vedkommende som har vervet. Verver får 3 ordinære sportshopp etter kurset er gjennomført. Verver får kun vervepremie dersom kurseleven betalte full pris for kurset. 

Verving av tandemelever:

Tandemeleven må ved booking av tandemhopp sende inn sende inn navnet på vedkommende som har vervet. Verver får ett ordinært sportshopp etter at tandemhoppet er gjennomført. Verver får kun gratis hopp dersom tandemeleven betalte full pris for hoppet. Skriv navnet på den som har vervet deg i feltet “Bemerkninger” ved bestilling.


Vervepremien er gyldig i ett år.