HI-plan beskriver klubbens operative virksomhet, utdanning og sikkerhetsarbeid. Planen blir revidert fortløpende.