Stian Stene (leder)
Lisa-Mari Storvann Henriksen (nestleder)
Jørgen Veie-Rosvoll
Rune Malmo
Sofie Dalheim

Vara: Kristian Vintervoll
Vara: Vibeke Nordtømme Floridon

Kontakt styret: styret@skydiveoppdal.no