Helle Nilsen (leder)
Ragna Molden Berge (nestleder)
Mikael Grongstad Bjørkmo
Amund Galåen
Lene Ekle (kasserer)

Vara: Hilde Hansen
Vara: Lisa-Mari Storvann Henriksen

Kontakt styret: ntnufsk-styret@org.ntnu.no